top of page

Gestaltterapi

Gestaltterapi ligger under paraplyen til psykoterapi, men kan man finne innslag av flere ulike terapeutiske retninger som humanistisk psykologi og kognitiv terapi. Gestaltterapi er en behandlingsform som tar utgangspunkt i hele mennesket. Terapiformen ble grunnlagt tilbake på 1950-tallet av Laura og Fritz Perls og Paul Goodman som pionerer.

Behandlingsform

Et hovedtrekk i behandlingsformen er at det legges vekt på hvert enkelt individs anledning til å selv ta ansvar for sine egne muligheter og valg. Gjennom å se seg selv, åpner også terapien for at man skal finne de mulighetene og ressursene man selv har, og hvordan man kan benytte seg av disse ressursene.

I behandlingsrommet

I behandlingen bidrar terapeuten til at du som klient selv skal klare å gjøre oppdagelser og erkjennelser, og å få til å bruke disse ressursene til å ta valg og gjøre endringer som gir oss mer frihet. Altså bruke de mulighetene man har i kraft av seg selv, og ikke minst se sitt eget potensial, bli oppmerksomme på egne liv, se hva som opptrer som hinder og svakheter for å klare å se styrker og alternativer. Ta valg!

I terapirommet jobbes det med å være oppmerksom på hva som skjer i gitte situasjoner. I dette arbeidet er relasjonen mellom klienten og behandler en vesentlig faktor, og tanken om at erkjennelsen om oss selv skjer i dette møtet.

bottom of page