top of page

Parterapi

I en parrelasjon kan mange oppleve at det av og til oppstår krevende situasjoner eller livsfaser som gjør at man ikke klarer å ivareta relasjonen mellom seg og partneren sin slik man skulle ønske. Noen par møter også livsutfordringer de ikke var forberedt på.

Når man ikke får tid eller har overskudd til å pleie relasjonen seg imellom kan man oppleve at man ikke lenger forstår hverandre, ikke finner tilbake til den glødende forelskelsen eller man glir fra hverandre og ikke forstår hvordan man skal finne tilbake til hverandre. For mange par kan dette være sårt og vanskelig, og kanskje man trenger litt hjelp til å finne tilbake til hverandre og kjærligheten, eller hjelp til hvordan man kan stå sterkere sammen i en krevende livssituasjon.

Noen par opplever alvorlige kriser som at de ikke kan få barn, miste et barn eller få et alvorlig sykt barn. Andre igjen opplever småbarnsfasen, det å skulle enes om felles oppdragelse eller stå støtt i ungdomstilværelsen som utfordrende for parforholdet.

Hos meg kan dere få hjelp til å finne ut hva som gjør at situasjonen er krevende for dere, og få hjelp til å finne en vei ut av det vanskelige, med fokus på hvordan dere sammen kan stå trygt i veien videre som par.

bottom of page